ScanCad anvender sig af en række standardprodukter samt egenudviklede...

programmer. Kundespecifikke programmer udvikles med standardværktøjer fra Autodesk og Microsoft og opgaven afleveres med åben kode, der giver mulighed for yderligere egenudvikling og tilpasning.

ScanCad har specialiseret sig i udvikling af databaseprogrammer til bygningsvedligehold, herunder arealstyring og rengøringsprogrammer.

Data der er født og naturligt hører hjemme i CAD-tegninger vedligeholdes her. Andre data fødes og vedligeholdes i databasen. Redundante data undgås. Det giver tryghed og sikkerhed.

Økonomimodulet giver total overblik over disponerede midler til enhver tid. Kontrol af budgettal i forhold til forbrug kan straks registreres.

Bygningssynsmodulet giver mulighed for et historisk overblik over de bygningsdele som brugeren har udvalgt, og dermed mulighed for, at vurdere sammenhænge mellem kvalitet og levetid. Modulet kan udskrive 10 års budgetter, lave løbende budgetkontrol og dokumentere eventuelle vedligeholdsefterslæb. Igangsatte aktiviteter kan følges økonomisk og tidsmæssigt.

Arealmodulet giver mulighed for arealstyring efter brugere, arealtyper (anvendelse, gulvtype etc.). Arealer kan vises grafisk og alfanumerisk.